Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

cantosempre.nl  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons, het bestellen van een ticket en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact of bestel formulier op de website verstrekt.

cantosempre.nl  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM CANTOSEMPRE.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

cantosempre.nl  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of om de door u aangevraagde goederen toe te sturen.

Daarnaast kan cantosempre.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst over het toesturen van informatie over projecten en concerten tot opzegging uwerzijds. Voor het maken van een account op de tickets pagina wordt uw naam en e-mailadres bewaard tot opzegging uwerzijds.

HOE LANG CANTOSEMPRE.NL GEGEVENS BEWAART

cantosempre.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

cantosempre.nl  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De website van cantosempre.nl  bevat geen cookies.

Op de website van cantosempre.nl  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. cantosempre.nl  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dirigent@cantosempre.nl

cantosempre.nl  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

cantosempre.nl  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van cantosempre.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

VRAGEN OF KLACHTEN

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door cantosempre.nl  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met cantosempre.nl  via dirigent@cantosempre.nl

Een eventuele klacht over de verwerking van persoonsgegevens door cantosempre.nl kunt u ook altijd kwijt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van cantosempre.nl  is van het koor cantosempre.nl  en is als volgt te bereiken:

Postadres:

Vestigingsadres:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon:

E-mailadres:  dirigent@cantosempre.nl