Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt het Canto Cempre geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Canto Cempre respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan het Canto Cempre. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.
Canto Cempre zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • jouw ip-adres om te kunnen zien welke gebruiker van deze site aanwezig is geweest.
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:

  • de inhoud van onze website te verbeteren.
  • het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op onze website kunnen we gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek om je voorkeuren te registreren, om informatiesessies te registreren, jouw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij jouw volgende bezoek een beter dienstverlening te bieden, om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Canto Cempre.
Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van het Canto Cempre mag worden gekopieerd.